Fysiotherapiepraktijk De HoedT Zoetermeer
Fysiotherapeut Einte J. Rinsma,wie ben ik
Fysiotherapie de eerste keer in zoetermeer
Fysio en manuele therapie bewegingsprogramma
Wist u dat over de fysiotherapeut
Contact met fysiotherapiepraktijk De Hoedt   De HoedT

   Wie ben ik?

   De eerste keer

   Bewegingsprogramma's

   Wist u dat?

   Contact

U kunt met en zonder verwijzing van de huisarts naar de fysiotherapeut.

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient u deze 24 uur vantevoren af te zeggen 

De fysiotherapeut is wettelijk gehouden aan geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat alles dat tijdens de behandeling ter tafel komt bij de therapeut blijft. 

Bespreek een eventuele klacht met uw fysiotherapeut, mocht dat niet bevredigend zijn dan dan kunt u uw klacht neerleggen bij de klachtencommissie van het KNGF.


Wij hebben contracten afgesloten met vrijwel alle bekende verzekeraars.

Goed om te weten

Fysiotherapiepraktijk De HoedT | Juweellaan  5 | 2719 BM   ZOETERMEER | Tel. 079 – 3624140 | E-mail: info@dehoedt.nl

De HoedT 2013 © | Webat Communicatie

+ huisartsen@dehoedt.nl